TIR

Rydym ni’n edrych am ddarn o dir ar hyn o bryd. Os hoffech chi awgrymu a/neu gynnig darn addas o dir neu adeilad(au) y gellid ei drosi/eu trosi’n gartrefi cynaliadwy a fforddiadwy i bobl leol, yna cysylltwch â grŵp llywio Home Presteigne

NEWYDDION

12th June 2014

We organised a children's art workshop exploring sustainable homes at The Rodd, Presteigne. The workshop was devised by Sian Barnett and funded by the JAC Trust.

JAC Workshop

- - - - - -

27th May 2014

Bydd y prosiect ‘BETH YW’CH BARN CHI?’, a ariennir â grant, yn helpu i lansio Home Presteigne. Prosiect 10 wythnos yw hwn, yn cyflogi dau o bobl leol. Rydym ni’n cael ein hariannu gan y Loteri Fawr, â chymorth oddi wrth y Cyngor Tref.

Mae a wnelo ‘BETH YW’CH BARN CHI?’ â chael sgyrsiau newydd ynglŷn â thai cynaliadwy a fforddiadwy. Rydym ni wedi codi allan i ddigwyddiadau gwahanol yn y dref, yn gwrando ar anghenion, barn a syniadau pawb ynglŷn â thai.

Gwnaethom ni hefyd drefnu prosiect celf i’r plant yn The Rodd, sef prosiect rhad ac am ddim a oedd wedi’i ariannu gan Ymddiriedolaeth JAC ac a oedd yn edrych ar destun tai cynaliadwy.

A pheidiwch ag anghofio dod i’r digwyddiad arbennig i lansio Home Presteigne ar 9fed Gorffennaf yn Neuadd Sant Andreas. Byddwn ni ar agor o 3.00pm ymlaen i bobl alw heibio a sgwrsio, gyda digwyddiad arbennig yn y nos.

Diolch yn fawr

Rydym yn ddiolchgar i’n harianwyr, y Loteri Fawr, a hefyd y Cyngor Tref ac Ymddiriedolaeth JAC am weld y potensial yn y prosiect hwn.

Lottery Funded